CRM-system när du behöver det

CRM står för Customer Relationship Management, det vill säga skötsel av kundrelationer. Det handlar då om olika former av datasystem för just detta, men de är ofta mer än så. CRM-system är system för att organisera saker, som tidrapporteringar, fakturor, kundhantering och mycket annat. Kort sagt, system som gör att administrationen blir enklare och mindre tidskrävande. Den administrativa delen av företagande är ju knappast den som man tycker är roligast eller vill lägga ner speciellt mycket tid på. Administration drar ju inte in några pengar, utan är tvärtom en utgift. CRM-system, affärssystem, är till för att minska på utgifterna för detta och det finns en hel del att välja mellan.

Men ett problem är att CRM-system ofta kan kosta en hel del. För större företag är detta sällan något större problem, men för enmansföretag eller företag med bara några få anställda kan det kännas som en betungande utgift. Om man måste vända på slantarna för att få det att gå ihop kan det kännas svårt att motivera ett inköp av ett CRM-system. Ett annat problem kan vara tillgänglighet. För exempelvis hantverkare som är ute och reser mycket kan detta innebära att det blir svårt att använda CRM-systemet just när man behöver det som mest. Men det finns en lösning på problemet.

Lösningen heter Yoddla – ett CRM Online. Att det är online innebär att man inte installerar något program utan det körs i molnet via valfri webbläsare. Så länge man har tillgång till nätet så har man tillgång till Yoddla. Yoddla är också anpassat till små och medelstora företag och om man inte behöver mer avancerade funktioner så är det gratis (och betalversionen är inte speciellt dyr). Eftersom Yoddla är helt gratis att prova på och använda så finns det inget skäl att testa. Den bekvämlighet som det innebär att det är helt och hållet online är obetalbar.

Comments are Disabled