Hamnat i bostadstvist?

Det är aldrig roligt att hamna i en bostadstvist. Det är mycket att tänka på, det kan ta lång tid och det kan tära både på orken och på ekonomin. Ibland är det dock den enda lösningen för att rätt ska bli rätt, och det är viktigt att veta att det finns bra hjälp att få och att man inte behöver stå ensam i tvisten.
En tvist betyder att ord står mot ord och att parterna inte kan komma till en överenskommelse. Det kan till exempel handla om köprättsliga tvister eller tvister mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.

Rättsskydd från försäkringsbolaget
Om det har uppstått en bostadstvist kan man ofta genom sin hemförsäkring ha rätt till rättsskydd och ersättning för en fastighetsjurist. Det innebär att försäkringen täcker en större del av kostnaden för att bedriva tvisten. Eftersom det är så mycket som ska gå rätt till för att man ska ha chans att vinna bör man ta hjälp av kunniga jurister med erfarenhet av situationen om man inte själv är mycket kunnig inom området.

I eller utanför domstol
Bostadstvister mellan köpare och säljare gäller ofta hävdade fel i den sålda bostaden. Juristerna kan hjälpa till med att lösa tvister både i och utanför domstol. Det vanligaste är att parterna genom ombud först försöker komma överens utanför domstol, och går inte det går man vidare. Den part som stämmer i domstol får bland annat hjälp med sin stämningsansökan, där man ska ange:

Yrkandet – vad man vill med tvisten, till exempel hur stor summa man kräver.
Rättslig grund – varför man anser sig ha rätt att få summan av motparten, till exempel för att man yrkar på ett dolt fel.
Omständigheter – som förklarar grunden och uträkningen.
Bevisning – då det är den som påstår något som måste kunna bevisa detta.

Comments are Disabled