Läger viktigt inom lagidrott

Olika idrottsföreningar runtom i Sverige arrangerar varje år läger för sina ungdomar, av en hel mängd skäl. Det gäller inom de flesta idrotter, men är speciellt givande och viktigt när det gäller lagidrotter. Anledningen till detta är egentligen inte speciellt konstigt. Lagidrotter kräver ju mycket i form av samarbete mellan spelarna, och få saker skapar samma känsla av gemenskap som en riktig lägerupplevelse. Fotbolls- och hockeyläger är alltså mycket vanligt förekommande, då de är de två överlägset största lagidrotterna i landet. Men självklart förekommer det även inom andra sporter. Men ett läger kommer inte att fungera automatiskt, utan ställer krav, både vad gäller ledare och valet av lägerplats.

Skälet till att ett läger hjälper till att skapa sammanhållning är att all deltagare befinner sig på en ”främmande” plats tillsammans. Det är lite grand som att vara strandsatta i ett främmande land (men långt ifrån lika extremt, givetvis), men där man i alla fall känner varandra. Dock, det ska inte handla om ”överlevnadsträning” som Leif Boorks överlevnadsläger för Djurgårdsspelarna på 1980-talet. Det kanske passar för fallskärmsjägare, men knappast idrottare. Det är ju tveksamt om den typen av träning verkligen gör någon riktig skillnad i idrottsligt hänseende…

Desto viktigare är dock omgivningarna. Att det finns bra tillgång till saker som ishall, fotbollsplaner och liknande beroende på vilken idrott det rör sig om är en självklarhet. Men inramningen är minst lika viktig den. I ett naturskönt och trevligt område känner man sig mer harmonisk och tillfreds, vilket gör att man koncentrerar sig bättre på själva idrottandet. Det finns en mängd anläggningar runtom i Sverige som uppfyller det ena eller det andra av dessa två krav, men det är mer ovanligt med anläggningar för idrottsläger som uppfyller bådadera, även om det självklart finns en del runtom i landet. Det kan dock kräva en del letande.

Comments are Disabled