Vikten av passivitetsträning med hunden

En viktig del i hundträningen är att lära hunden att vara passiv. Att ha en fungerande av- och påknapp underlättar både vardagsliv och den mer aktiva hundträningen. Så vad är det som är så viktigt med passivitetsträning? För det första mår hunden bättre av att kunna slappna av och inte ständigt ligga jättehögt i aktivitet med det stresspåslag som det troligtvis också innebär. I hundträningen finns det ofta många situationer där hunden behöver vänta. Antingen på sin tur, att föraren ska hinna planera träningspasset eller att instruktören ska förklara nästa övning. Under dessa inslag i hundträningen är det mycket trevligare för alla parter att ha en hund som ligger tyst och lugnt och väntar på sin tur, precis som det också är mer hälsosamt för hunden. Om man tänker sig långa tävlingsdagar är det också värdefullt om hunden kan växla mellan att vila och att vara aktiv, och på så vis spara energin till där den behövs som mest. Det är också troligare att hunden kan växla mellan mer aktiva och mer lugna och koncentrationskrävande moment i hundträningen om den lär sig passivitet vid sidan om.

Redan när man har en valp kan man börja träna på detta genom att lägga in pauser i både hundträning och i vardag, där man sätter sig ner och inte gör någonting alls tills hunden har slappnat av. Ibland kan det vara av stor hjälp att ha en särskild plats, som en filt eller en bur, som hunden förknippar med passivitet och som man sedan kan ta med sig till hundträningen. Man kan sedan försöka överföra beteendet till att fungera även utan filt eller bur. Det viktigaste är att det aldrig ska löna sig att hålla på att leva rövare när andra hundar tränar, utan det är först när man är tyst och lugn som man får vara med och träna. Om man har en bur kan man hänga för någonting så att hunden inte ser sina träningskompisar när den skäller, för att sedan ta bort detta igen när hunden är avslappnad.

Denna typ av hundträning är kanske inte riktigt lika rolig som andra former där man är mer aktiv med sin hund, men det är ändå något som är värt att lägga tid på. Om man gör det till en vana att alltid planera med sina träningskompisar innan man startar upp hundträningen, kanske ses på stan och fika tillsammans eller ta med hunden till träningar eller tävlingar där du själv bara agerar publik blir det åtminstone en aning lättare att få till även passivitetsträning.

Comments are Disabled