Byta tak själv

Ett takbyte är något som man, förhoppningsvis inte kommer att behöva göra mer än en eller möjligen två gånger under sin livstid. Beroende på typ av tak är det faktiskt möjligt att man kommer att äga sitt hus från början till slut utan att behöva byta. Men när man sedan måste byta tak så är det frestande att försöka sig på att utföra det hela på egen hand för att på så sätt hålla kostnaderna nere. Det är dock ett tungt arbete, som dessutom innebär en del risker, men är man noggrann och har hjälp så är det definitivt en möjlighet.

Olika svårt
De olika taktyperna skiljer sig en del åt i svårighetsgrad att lägga. Papptack brukar i allmänhet anses vara det som är lättast att själv lägga, och det är ofta så att tillverkarna av papptak utgår från att så är fallet. Plåttak, å andra sidan, sägs ibland vara riskabelt, då det är lätt hänt att vinden rycker tag i det när man försöker fästa det. Shingel är även det rätt så enkelt att lägga, medan tegel- och betongpannor ligger någonstans mitt emellan. Man bör därför inte tveka om det är papptak man ska lägga, och det är bara att följa de anvisningar som medföljer. Även shingeltak kan de flesta som är någorlunda händiga klara av att lägga själva.

Typ av risker
Allt takläggning innebär vissa risker, då det är ett arbete som utförs på relativt hög höjd. Vad gäller betong- och tegelpannor så finns det risker även för den som inte lägger taket. Pannorna är tunga, och man bör därför vara noggrann med säkerheten även för de som befinner sig på marken. Plåttak skulle i och för sig inte heller vara så trevligt att få tappat på sig, men risken för att det ska inträffa är betydligt mindre.

Comments are Disabled